Wiadomości | 08.05.23

Siedem pytań na temat norm emisji zanieczyszczeń Euro 7

Komisja Europejska dąży do rozszerzenia obecnych norm emisji zanieczyszczeń Euro 6. Ale jaki jest rzeczywisty wpływ Euro 7 na środowisko, konsumentów, konkurencyjność przemysłową i nie tylko?


Siedem pytań na temat norm emisji zanieczyszczeń Euro 7

Koncentrując się na faktach i danych europejska branża motoryzacyjna zadaje 7 pytań dotyczących normy Euro 7.

 

Pozytywny czy negatywny wpływ dla środowiska?

W UE poczyniono znaczne postępy w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza przez pojazdy, zgodnie z obowiązującymi normami Euro 6. Jest mało prawdopodobne, aby norma Euro 7 wywarła znacznie większy wpływ, a nawet może przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, ponieważ grozi spowolnieniem odnowy floty. W latach 2014–2020 normy Euro 6 zapewniły 25-procentową redukcję całkowitej emisji tlenków azotu z samochodów osobowych i dostawczych na drogach UE oraz 36-procentową redukcję emisji z pojazdów ciężkich. Norma Euro 7 zmniejszy emisję o mniej niż 4% w przypadku samochodów osobowych i dostawczych oraz o około 2% w przypadku samochodów ciężarowych. Wpływ Euro 6 jest hamowany przez wysoki odsetek starszych pojazdów, które nadal są w ruchu. Na przykład, osiem lat po Euro 6, samochody ciężarowe sprzed Euro 6 nadal stanowią trzy czwarte wszystkich ciężarówek na drogach UE i 92% emisji tlenku azotu. Bez zajęcia się starszymi pojazdami norma Euro 7 będzie miała ledwo zauważalny wpływ na emisje tlenku azotu w transporcie drogowym.

 

Pomaga czy utrudnia dekarbonizację?

Wszystkie inwestycje przemysłu motoryzacyjnego są ukierunkowane na dekarbonizację transportu drogowego, co pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną i zająć się jakością powietrza. Propozycja Euro 7 stwarza ryzyko, że transformacja ekologiczna stanie się bardziej odległą perspektywą. Europejski przemysł motoryzacyjny inwestuje maksymalną siłę roboczą i kapitał w ulepszanie technologii bezemisyjnych, inwestując ponad 250 miliardów euro w elektryfikację. Elektryfikacja, obok rozwoju paliw alternatywnych, jest najskuteczniejszym sposobem ograniczenia emisji CO2 z transportu drogowego. Jest to również zdecydowanie najskuteczniejszy sposób minimalizacji emisji zanieczyszczeń, a tym samym poprawy jakości powietrza. Europejski przemysł motoryzacyjny pilnie potrzebuje usprawnionego, holistycznego podejścia do masowego przejścia na zerową emisję.

 

Tanie czy drogie?

Propozycja Euro 7 to skomplikowana i kosztowna reforma. Doprowadzi to do wyższych cen dla konsumentów i operatorów, którzy ryzykują zatrzymanie starszych, bardziej zanieczyszczających środowisko pojazdów na dłużej. Byłoby to szkodliwe dla środowiska i destrukcyjne dla producentów pojazdów. W rzeczywistości propozycja Euro 7 prawdopodobnie zwiększy średnią cenę zakupu nowego samochodu o 2000 euro.

 

Łatwe czy skomplikowane?

Zamiast po prostu zaktualizować przepisy Euro 6, propozycja Euro 7 jest znacznie bardziej rygorystyczna dla samochodów osobowych i dostawczych, a dla samochodów ciężarowych jest to całkowity gruntowna zmiana – pociągający za sobą miliardy euro inwestycji. Propozycje testów Euro 7 są nierealne, ponieważ rozszerzają warunki testów drogowych na statystycznie nieistotne – a nie codzienne – sytuacje drogowe. Powrót do skutecznych warunków testowych Euro 6 pozwoliłby producentom skoncentrować się na bardziej ambitnych redukcjach emisji zamiast zgodności z nowymi ekstremalnymi i statystycznie nieistotnymi warunkami testowymi.

 

Bardziej lub mniej rygorystyczne niż inne światowe normy?

UE ma już jedno z najbardziej kompleksowych i rygorystycznych podejść do emisji zanieczyszczeń na świecie. Najnowocześniejsza technologia sprawia, że emisja spalin jest ledwo mierzalna.

Najnowsze normy – Euro 6 zostały wprowadzone od 2014 roku. Od tego czasu w ramach normy Euro 6 dla samochodów osobowych i dostawczych podjęto dodatkowe kroki w celu dalszej redukcji emisji tlenków azotu i cząstek stałych w rzeczywistych warunkach jazdy. Emisje mierzone na drogach za pomocą przenośnych systemów pomiaru emisji są obecnie na poziomie ledwie mierzalnym. Euro 6 wzmocniła limity liczby cząstek stałych i rozszerzyła procedury zgodności testów, zapewniając również niski poziom emisji. Chiny, Japonia i Stany Zjednoczone również mają przepisy ograniczające emisje z pojazdów, ale nie są one tak rygorystyczne jak te w UE.

 

Realistyczne czy nierealne czasy?

Europejski przemysł motoryzacyjny potrzebuje odpowiedniego czasu na opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji w nowych pojazdach. W obecnej formie propozycja Euro 7 zawiera nierealistyczne terminy z inżynieryjnego punktu widzenia.

Euro 7 prawdopodobnie nie zostanie przyjęte przed końcem 2024 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w lipcu 2025 r. dla samochodów osobowych i dostawczych oraz w lipcu 2027 r. dla ciężarówek. Oznaczałoby to, że nowe samochody miałyby zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie się do niezwykle surowych nowych przepisów. W przypadku tak dużych zmian wymagany jest co najmniej trzyletni okres realizacji.

 

Dobre czy złe dla konkurencyjności przemysłu?

Europejski przemysł motoryzacyjny jest głównym motorem wzrostu gospodarczego UE. Propozycja Euro 7 oznacza, że niektóre modele i segmenty pojazdów nie mogą być już produkowane w UE. Propozycja Euro 7 grozi spowolnieniem przejścia na transport bezemisyjny, co pozwoliłoby UE osiągnąć ambitne cele klimatyczne i jednocześnie poprawić jakość powietrza. Europa potrzebuje usprawnionej i całościowej strategii UE, która zachęca do znacznych inwestycji w transport bezemisyjny w Europie i „made in Europe”.BMW M3 Touring potwierdzone
Wiadomości | 13.08.20

BMW M3 Touring potwierdzone

Firma potwierdza po raz pierwszy rozszerzenie gamy modeli w klasie premium średniej klasy o pięciodrzwiowy prototyp samochodu o wysokich osiągach, który będzie można zobaczyć podczas jazdy w pobliżu centrum rozwoju w Garching pod Monachium

Kultowy Ford Bronco wkracza do Europy w ściśle ograniczonej liczbie i w ekstremalnych wariantach
Wiadomości | 15.03.23

Kultowy Ford Bronco wkracza do Europy w ściśle ograniczonej liczbie i w ekstremalnych wariantach

Ford ogłosił dzisiaj, że legendarny, całkowicie amerykański Ford Bronco 4x4 będzie wkrótce po raz pierwszy dostępny do zamówienia na wybranych rynkach europejskich.

Acura MDX Prototype czwarta generacja modelu skupiona na wydajności i jakości
Premiery | 14.10.20

Acura MDX Prototype czwarta generacja modelu skupiona na wydajności i jakości

MDX Prototype sygnalizuje radykalną transformację projektu, z niską i szeroką postawą, długą maską i elegancką, odchyloną do tyłu kabiną, nadającą bardziej dynamiczny charakter