Wiadomości | 13.12.22

Propozycje zmian w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

GDDK i A była inicjatorem powołania Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zaktualizowania i poprawy oznakowania na drogach.


Propozycje zmian w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Nadchodzą zmiany w „czerwonej księdze”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad była inicjatorem powołania Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zaktualizowania i poprawy oznakowania na drogach.


Zespół Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) przeprowadził ponad 100 spotkań członków zespołu oraz pracował nad propozycjami zmian przez ok. 300 godzin, zgłaszając ok. 900 propozycji. Efektem tych prac jest propozycja zmian do tzw. "czerwonej księgi", która zostanie przekazana do dalszych prac w Ministerstwie Infrastruktury. Celem tych zmian jest wykorzystanie doświadczeń, wiedzy i sprawdzonych pomysłów, aby poprawić BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego), zwiększyć efektywność funkcjonowania systemu transportowego oraz ułatwić wprowadzanie rozwiązań stosowanych w innych krajach. Zmiany te mogą również prowadzić do zmniejszenia liczby znaków na drogach.

 

- Zbyt duża liczba znaków przy drogach prowadzi do ich deprecjacji, a znaki przestają być drogowskazami, stając się częścią krajobrazu, na który nie zwracamy uwagi - podkreśla Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. - Dlatego chcemy ograniczyć liczbę znaków, dostosowując je do rozwijającej się sieci drogowej i zaawansowanych systemów zarządzania ruchem. 

 

Forum organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) zaproponowało zmiany w oznakowaniu pionowym drogi. Propozycje dotyczą stosowania aktywnych znaków drogowych oraz ich wersji i warunków technicznych. Wprowadzono rezygnację ze stosowania znaków z grupy "wielkie" oraz stosowanie tej samej wielkości znaków przy oznakowaniu robót. W przypadku znaków świetlnych dopuszczono stosowanie znaków z grupy "małe" w tunelach, na autostradach i drogach ekspresowych. Zmiany w oznakowaniu kierunkowym dotyczą tabliczek z symbolem wyjazdu z numerem węzła oraz oznakowania stałych objazdów autostrad i dróg ekspresowych.

 

Zaproponowano także zmiany w oznakowaniu poziomym drogi. Wprowadzono pasów wielofunkcyjnych, oznakowanie rond wielopasowych oraz nowy typ przekroju "2-1". Dodano także zapisy dotyczące ograniczonego wypełnienia powierzchni wyłączonych z ruchu, piktogramów z numerami dróg oraz doprecyzowania zapisów dotyczących linii krawędziowych wąskich i szerokich. W części dotyczącej sygnałów drogowych zaproponowano uzupełnienie wymagań funkcjonalnych dla urządzeń sterujących sygnalizacją świetlną, np. zakaz stosowania sygnalizatorów akustycznych dla pieszych w bezpośredniej bliskości budynków mieszkalnych.

 

Wśród propozycji znalazły się m.in. aktywne znaki drogowe, wskazanie konkretnych wersji znaków oraz ich warunków technicznych, zmiana oznakowania rond wielopasowych, zapora drogowa czy możliwość stosowania znaków z grupy "małe" w tunelach, autostradach i drogach ekspresowych. Wśród propozycji znalazły się również kwestie zmian czasu wyświetlania sygnałów na sygnalizatorach oraz dodanie nowego rodzaju sygnalizacji dozującej ruch na węźle.Przygotowania do seryjnej produkcji Caddy 5 na ostatniej prostej
Wiadomości | 29.07.20

Przygotowania do seryjnej produkcji Caddy 5 na ostatniej prostej

Rozbudowa przygotowującego się do produkcji modelu Caddy 5 zakładu Volkswagen Poznań na finiszu. Ponad 2 lata rozbudowy i 2 miliardy złotych zainwestowane w nowe hale, maszyny i urządzenia.

BMW iDrive nowej generacji
Wiadomości | 21.03.21

BMW iDrive nowej generacji

Nowa interpretacja systemu obsługi, którego celem jest precyzyjne i adekwatne dostosowanie wszystkich funkcji obsługiwanych przez BMW iDrive do potrzeb i życzeń kierowcy.

Genesis Electrified G80
Premiery | 19.04.21

Genesis Electrified G80

Azjatycka premiera luksusowego elektrycznego sedana modelu wcześniej znanego jako Genesis X Concept. Wideo z premiery.